ŻUKU – Patryk

DZIK NAPIERACZ
Napiera niczym żuczek na łące