TOMEK – Tomasz

DZIK TRAILOWY
Najlepiej dziczy pod górkę tudzież z górki!