HOPSASA – Asia

LOSZKA KACZORKA
Wiecznie uśmiechnięta – na trasie robi radosne hopsasa …