FUKSIARA – Basia

LOSZKA SZCZĘŚCIARA
Szczęściara – każdy bieg kończy fuksem …