FUKSIARA – Basia

LOSZKA SZCZĘŚCIARA

Szczęściara – każdy bieg kończy fuksem …